Organizacje

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Poznań, Polska

ul. Stolarska 7/3, 60-788

tel.: (61) 662 86 06
email: biuro@salamandra.org.pl
www: http://www.salamandra.org.pl

Głównym celem Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa. "Salamandra" jest organizacją profesjonalną, kierowaną przez specjalistów z danych dziedzin, która chętnie współpracuje z wolontariuszami i wszyskimi zainteresowanymi działaniami na rzecz środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcia Towarzystwa są związane z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz działalnością wydawniczą. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą.

stopka strony