Organizacje

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe 'Sprawni - Razem'

Warszawa, Polska

ul Bolecha 34, 01-419

tel.: (22) 837 79 87
email: sprawnirazem@o2.pl
www: http://sprawnirazem.pl/

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni - Razem" jest organizacją pozarządową, członkiem światowej i europejskiej organizacji sportowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - International Sports Federation for Persons with an Intellectual Disabllity. Działa na rzecz 80 tysięcy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, szkól specjalnych podstawowych i zawodowych oraz społecznych ośrodków szkolno-wychowawczych, organizując atrakcyjne zajęcia i imprezy rekreacyjno-sportowe.

The Polish Community-Sport Society "Able-Together"
This is a non-government organisation which is a member of the International Sports Federation for Learning Difficulties. It helps children and young people with learning difficulties and offers assistance to special needs schools and community daily-care centres by organising attractive sporting activities and competitions.

stopka strony