Organizacje

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Warszawa, Polska

ul. Senatorska 11, 00-075

tel.: 22 875 10 00
email: poczta@pttk.pl
www: http://www.pttk.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców, istnieje od 1950 roku. Głównym celem PTTK jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach. Towarzystwo zajmuje się również popularyzacją wiedzy o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promowaniem turystyki aktywnej. Do ważnych działań Towarzystwa należy wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych. PTTK dysponuje prawie dwustoma obiektami turystycznymi w całym kraju, posiada wyspecjalizowane ośrodki (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie), prowadzi działalność wydawniczą.

The Polish Tourist Country-Lovers' Society
The Polish Tourist Country-Lovers' Society is the oldest tourist society in Poland. It promotes active tourism and Polish tourist areas. It main tasks include establishing and conferring tourist and sightseeing distinctions. It has over two hundred tourist facilities all over the Poland.

stopka strony