Organizacje

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Warszawa, Polska

ul. Chmielna 10A/21, 00-020

tel.: (22) 827 22 43
email: tznbiuro@wa.home.pl
www: http://www.ptzn.org.pl

Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania. Do zadań Towarzystwa należy prowadzenie działalności informacyjnej, dotyczącej zjawiska uzależnień, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie walki z nałogami, organizowanie i udzielanie odpowiedniej pomocy osobom uzależnionym, inicjowanie społecznych ruchów związanych z profilaktyką i walką z uzależnieniami. Towarzystwo prowadzi Ośrodki Rehabilitacji i Readaptacji dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej i Brzezince.

The Polish Society for the Prevention of Drug Abuse
The aim of the Society is the prevention of substance abuse and the prevention of the effects of their abuse. The Society's tasks also include dissemination of information on addiction, cooperation with other national and international organisations in the area of substance-abuse prevention, offering help to addicted persons and stimulation of civil activities in the area of substance-abuse prevention. The Society runs two rehabilitation centres for young people: in Wólka Przybojewska and Brzezinka.

stopka strony