Organizacje

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Warszawa, Polska

ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362

tel.: 22 10 100 40
email: biuro@fulbright.edu.pl
www: http://www.fulbright.edu.pl

Główne cele Programu Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki. Powyższe cele realizowane są również poprzez promowanie dokonań naukowych i twórczych oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych; współpracę ze środowiskami nauki, oświaty i kultury oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi; opracowywanie i realizowanie programów wymiany naukowej.

The Polish-American Fulbright Commission
The main aim of the Fulbright programme is to initiate, support and organise all activities in the field of studies, scientific research, training and any other activities from the fields of education, culture and art run by or for American citizens through study visits, and exchanges whether of students, lecturers, artists, journalists, teachers or others from the fields of education, culture and art. It also realises its goal through the promotion of scientific and artistic achievements and the initiation of scientific research, cooperation with educational, artistic and cultural circles, public institutions and community organisations and scientific exchange programmes.


stopka strony