Organizacje

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie

Kraków, Polska

Bronowicka 58, 30-091

tel.: 0048/12/638 08 69; 661 40 30; 661 40 31
email: info@pnta.pl
www: http://www.pnta.pl/pl/

Celem Towarzystwa jest wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi. Towarzystwo przyczynia się do poznania języka, kraju i kultur oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec oraz innych krajów. Organizacja prowadzi działalność stypendialną skierowaną do studentów i pracowników naukowych z Polski, Niemiec i innych krajów; działalność naukową - pobyty naukowe, seminaria, konferencje i sympozja naukowe, indywidualne i zespołowe programy badawcze; organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne dla Polaków i obcokrajowców.

The Polish-German Academic Society
The aim of the society is to support science and scientific exchange programmes between Poland, Germany and other European countries. The Society contributes to a better understanding of languages, countries and cultures by organising exchanges between Poland, Germany and other European countries. It grants scholarships, runs study visits, seminars, conferences, and research programmes and organises cultural and educational events for Polish people and foreigners.

stopka strony