Organizacje

Polsko-Ukraińska Fundacja im. I. J. Padarewskiego

Warszawa, Polska

Emiliana Konopczyńskiego 5/7 m.3, 00-335

tel.: 885 93 73 13
email: odkrywamypaderewskiego@gmail.com
www: https://fundacjapaderewskiego.eu/

Celem Fundacji jest m.in. realizowanie inicjatyw upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce, podnoszenie wiedzy muzycznej, teatralnej i filmowej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie festiwali, spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów, seminariów i pokazów filmowych. Fundacja realizuje ideę współpracy artystyczno-dyplomatycznej z udziałem młodzieży, pomiędzy Polską i Ukrainą, Europą Środkową i UE poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

Najważniejszym projektem organizacji jest coroczny Międzynarodowy Festiwal "Odkrywamy Padarewskiego".

stopka strony