Organizacje

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

Przemyśl, Polska

ul. Grodzka 3, 37-700

tel.: +48 0-16 678-73-33
email: instytut@pwin.pl
www: http://www.pwin.pl/

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań nad mniejszościami narodowymi w Polsce oraz stosunkami Polaków z narodami Europy Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukraińcami. Instytut prowadzi bibliotekę specjalizującą się w problematyce regionalnej, zagadnieniach mniejszości narodowych i wyznaniowych. W dziedzinie edukacji Instytut współpracuje z National Endowment for Democracy w Waszyngtonie, Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Sekretariatem Euroregionu Karpackiego w Krośnie. Instytut organizuje sympozja i konferencje naukowe, odczyty, wykłady i kursy.

The South-Eastern Research Institute
The main objective of the Institute is to carry out research on national minorities in Poland and relations between Poland and other nations of south-eastern Europe, especially the Ukraine. It runs a library specialising in regional problems and national and religious minorities. The Institute cooperates with the National Endowment for democracy in Washington, the Stefan Batory Foundation in Warsaw and Euroregion Karpaty in Krosno. It organises conferences, lectures and training courses.

stopka strony