Organizacje

Pomorska Fundacja Pomocy i Rozwoju

Gdańsk, Polska

ul. Siennicka 54/3, 80-728

tel.: 513 102 398
email: pomorska.pir@o2.pl
www: http://pomorskafundacjapir.wix.com/pfpir

Celami Fundacji są:
1. Pomoc ludziom dotkniętym problemem bezdomności oraz zagrożonym bezdomnością,
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
3. Ochrona i promocja zdrowia,
4. Popularyzacja pomocy przedmedycznej,
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. Działalność charytatywna,
7. Popieranie i promocja różnych form działalności zmierzających do minimalizacji liczby osób i rodzin zagrożonych bezdomnością i w trudnej sytuacji życiowej,
8. Wszelka pomoc psychologiczna, społeczna, materialna dla rodzin dysfunkcyjnych.

stopka strony