Organizacje

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

Toruń, Polska

Fosa Staromiejska 30/3, 87-100

tel.: 566 521 121
email: fundacja@fundacja-torun.pl
www: https://www.fundacja-torun.pl/fundacja/fundacja/

Fundacja działa od 1995 roku wspierając organizacje pozarządowe, rozwijając współpracę międzynarodową oraz promując partycypację społeczną.  Bierze aktywny udział w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Prowadzi poradnictwo prawne i obywatelskie, edukuje młodzież oraz szkoli na temat pozyskiwania funduszy europejskich. 

stopka strony