Organizacje

Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Gdańsk, Polska

Przytockiego 4, 80-245

tel.: 58 341 17 20
email: biuropfwb@gmail.com
www: http://www.pfwb.com.pl

Forum stanowi płaszczyznę współpracy dla ponad trzydziestu organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz wychodzenia z bezdomności. Fundacja promuje realizacje badań w zakresie bezdomności, edukuje społeczeństwo na temat problemu bezdomności w Polsce oraz tworzy rozwiązania dla polityki społecznej mające skutecznie zwalczać bezdomność. Organizacja realizuje wiele projektów i kampanii społecznych na temat bezdomności ("AKADEMIA streetworkingu", "LEGO – Lokalny Empowerment Gdyńskich Organizacji Pozarządowych Zajmujących się Problemem Bezdomności", "czy LINA – Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco", prowadzi badania i organizuje wizyty studyjne.