Organizacje

Pomorskie Stowarzyszenie "Wspólna Europa"

Gdańsk, Polska

Głogowska 12/6, 80-302

tel.: 58 303 01 00
email: info@pswe.org
www: http://www.pswe.org/

Celem strategicznym PSWE jest rozwój Pomorza, narzędziami jego realizacji są realizowane projekty w takich dziedzinach jak:

  • promocja codziennego, rekreacyjnego i turystycznego ruchu rowerowego
  • edukacja i samokształcenie dorosłych
  • aktywna ochrona przyrody
  • innowacje społeczne i technologiczne
  • adaptacja na Pomorzu dobrych praktyk sprawdzonych w innych regionach Polski, Europy i świata.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

stopka strony