Organizacje

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

Będzin, Polska

ul. Powstańców Śląskich 1, 42-500

tel.: (32) 762-12-69
email: m.bak@pmdk.bedzin.pl
www: https://pmdk.bedzin.pl/

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artystycznym, technicznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym. Stwarza warunki rozwoju twórczych uzdolnień i tematów w szczególności w dziedzinie plastyki, teatru, muzyki, tańca, sportu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

stopka strony