Organizacje

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, Polska

ul. Słowiańska 19, 48-300

tel.: 77 448 99 11
email: sekretariat@pup.nysa.pl
www: http://www.pup.nysa.pl/

Osoby bezrobotne, planujące podjęcie pracy za granicą, szukające szkoleń i staży mogą zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Urząd udostępnia informacje na temat aktualnych ofert pracy, oferuje doradztwo zawodowe, analizuje sytuację na rynku pracy.

stopka strony