Organizacje

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Bystra, Polska

ul. Jasna 17, 43-360

tel.: 33 817 14 68
email: biuro@pracownia.org.pl
www: http://pracownia.org.pl/

Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę dzikiej przyrody. Do głównych zadań stowarzyszenia należy prowadzenie kampanii w obronie środowiska naturalnego. W tym celu współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami: Erth First!, Greenpeace, WWF, Taiga Rescue Network, Rainforest Information Centre oraz słowacką Lesoochranarskie Zoskupenie VLK. Pracownia organizuje warsztaty edukacyjne, obozy i szkolenia propagujące filozofię ekologii głębokiej. Stowarzyszenie zajmuje się również wydawnictwem książek dotyczących ochrony przyrody oraz miesięcznika "Dzikie Życie".


stopka strony