Organizacje

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS"

Białystok, Polska

Św. Mikołaja 5, 15-420

tel.: 857 426 500
email: eleos@poczta.onet.pl
www: https://eleos.pl

Ośrodek zajmuje się wspieraniem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi działalność charytatywną, przeciwdziała zjawiskom patologii w społeczeństwie oraz pomaga uchodźcom i imigrantom. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych  i środowiskowych dla młodzieży, organizację wypoczynku dla dzieci  i tworzenie Domów Opieki dla starszych i chorych. ELEOS jest także organizacją akredytowaną do realizacji międzynarodowych projektów w ramach wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony