Organizacje

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS

Białystok, Polska

ul. św. Mikołaja 5, 15-420

tel.: 85 742 65 00
email: eleos@poczta.onet.pl
www: http://www.eleos.pl/

Działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej związana jest z niesieniem pomocy charytatywnej wiernym, zapobieganiem negatywnym zjawiskom społecznym oraz ze wspieraniem mniejszości narodowych. Swoje cele realizuje poprzez: tworzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz środowiskowych dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży, tworzenie Prawosławnych Domów Opieki dla osób starszych i ułomnych, organizację i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, organizację kursów języków obcych. Jednym z zadań Ośrodka jest rozwijanie świadomości religijnej i narodowej ludzi objętych pomocą.

The Orthodox Church Charity Centre ELEOS
The centre helps members of the Orthodox church and supports ethnic minorities. It runs community centres for children and young people and care centres for elderly people, organises winter and summer holidays for children and young people and runs language courses. Its aim is to raise the ethnic and religious awareness of its clients.

stopka strony