Organizacje

PricewaterhouseCoopers - Fundacja

Warszawa, Polska

ul.Polna 11, 00-633

tel.: 22 746 400
email: kariera@pl.pwc.com
www: http://www.pwc.pl/pl/fundacja/

Fundacja stworzona przez międzynarodową firmę PricewaterhouseCoopers. Obszary działania Fundacji: - Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi wzorcowe programy na rzecz integracji społecznej - Wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości edukacji

Fundacja prowadzi m.in. Konkursy grantowe na projekty pracowników PwC polegające na realizacji autorskich zajęć z dziećmi ze zmarginalizowanych środowisk. Administruje również ogólnopolski program łączenia stażystów i firm w ramach akcji "Grasz o Staż".

stopka strony