Organizacje

Projekt Tarnów

Tarnów, Polska

Rynek 9, 33-100

tel.: 578 038 924
email: kontakt@projekttarnow.org
www: http://projekttarnow.org

Stowarzyszenie Projekt Tarnów zrzesza najaktywniejszych młodych ludzi zamieszkałych na ziemi tarnowskiej. Stowarzyszenie jest apolityczne. Do celów statutowych stowarzyszenia należy m.in. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym oraz działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które są realizowane poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia wzmacniające uczestnictwo młodzieży z różnych środowisk w współtworzeniu polityki młodzieżowej i dialogu strukturalnego. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

Organizacja posiada akredytację Europejskiego Korpusu Solidarności, dzięki czemu może realizować projekty wolontariatu europejskiego.

stopka strony