Organizacje

Prokuratura krajowa, biuro współpracy międzynarodowej

Warszawa, Polska

ul. Postępu 3, 02-676

tel.: 48 22 125 14 90
email: sekretariat.bwm@pk.gov.pl
www: https://pk.gov.pl/

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister
Sprawiedliwości. Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.

stopka strony