Organizacje

Przywrócić Dzieciństwo - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego

Warszawa, Polska

ul. Stara 4, 00-231

tel.: 609 429 807
email: dziadeklisiecki@poczta.onet.pl
www: http://www.dziadeklisiecki.org/

Towarzystwo dba o tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedagogicznej K. Lisieckiego "Dziadka", jego metod i form pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, problemy życiowe i materialne. Organizacja wspiera materialnie, merytorycznie i organizacyjnie istniejące placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zakłada i prowadzi własne placówki opiekuńcze dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i starszych.

The Kaziemiez Lisiecki Giving Back Childhood Streets Children's Society
The main aim of the Society is to create proper conditions to ensure the all-round development of children and young people through promoting the Kazimierz Lisiecki methods of working with disadvantaged children. The organisation supports existing daily-care centres as well as establishing its own.

stopka strony