Organizacje

Narodowe Centrum Nauki Zespół ds. Funduszy Norweskich

Warszawa, Polska

ul. Wspólna 2/4, 00-926

tel.: +48 12 341 90 03
email: biuro@ncn.gov.pl
www: http://www.eog.gov.pl

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

stopka strony