Organizacje

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”

Warszawa,

Al. Ujazdowskie 41, 00-540

tel.: +48 22 447 61 74
email: edo@iam.pl
www: https://europadlaobywateli.pl/

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” działa przy Instytucie Adama Mickiewicza i współfinansuje międzynarodowe projekty pamięci europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw i sieci miast oraz inne działania wspierające aktywność obywateli krajów europejskich. Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.