Organizacje

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)

Warszawa, Polska

ul. Domaniewska 39A, 02-672

tel.: +48 22 626 06 32/33
email: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) świadczy bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi. Punkt m.in:

  • oceni, czy pomysł na projekt ma szanse otrzymać dotacje lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,
  • przypisze pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy,
  • poinformuje o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
  • przedstawi „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie.
stopka strony