Organizacje

Raciborski Fundusz Lokalny

Racibórz, Polska

ul. Rzeźnicza 8, 47-400

tel.: 32 418 15 93
email: rfl@pro.onet.pl
www: https://www.facebook.com/pg/RaciborskiFunduszLokalny/about/?ref=page_internal

Fundusz wspiera inicjatywy w zakresie oświaty, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, spraw obywatelskich.

The Racibórz Community Fund
The Fund supports initiatives in the areas of education, culture, art, health care, social welfare, environmental protection, community development and citizens' rights.

stopka strony