Organizacje

ReferNet

Warszawa, Polska

ul. Górczewska 8, 01-180

tel.: +48 22 241 71 00
email: refernet@ibe.edu.pl
www: http://www.refernet.ibe.edu.pl/

ReferNet to sieć instytucji stworzona przez CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) i działa przy Instytucie Badań Edukacyjnych. Jej celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. ReferNet wspiera także działalność CEDEFOP w upowszechnianiu informacji na temat VET w krajach będących członkami sieci. Zbierane przez ReferNet informacje wykorzystywane są w działalności CEDEFOP i w pracach Komisji Europejskiej.

stopka strony