Organizacje

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Płock, Polska

ul. 1 Maja 7B, 09-402

tel.: 24 268-37-74
email: rcee@rceeplock.pl
www: http://www.rceeplock.pl/

Centrum jest pozarządową organizacją prowadzącą edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując w/w grupy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Działalność Centrum ma zasięg krajowy i obejmuje:
- organizację i przeprowadzanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów,
- inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska,
- czynną ochronę przyrody, zwłaszcza gatunków, którym grozi wyginięcie,
- działalność filantropijną we współpracy z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej "Młodzi Razem",
- wydawanie materiałów edukacyjnych,
- prowadzenie biblioteki.

stopka strony