Organizacje

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Elbląg, Polska

ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300

tel.: 55 235 18 85
email: wolontariat@centrumelblag.pl
www: https://centrumelblag.pl/index.php?/strefa-wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest niezależną, apolityczną, niedochodową organizacją filantropijną kierującą się interesem społeczności lokalnej regionu elbląskiego. Misją RCW jest łagodzenie problemów społecznych oraz pobudzanie rozwoju miasta i regionu. Celem jest zwiększenie aktywności społecznej obywateli oraz upowszechnianie idei pracy wolontariackiej.

Centrum realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, gromadzenie i dystrybucję danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy. RCW organizuje zbiórki publiczne na rzecz potrzebujących, koncerty charytatywne, akcje integracyjne oraz pracuje z niepełnosprawnymi dzieci. RCW prowadzi również "Miejskie Centrum Usług Woluntarystycznych" finansowane ze środków Urzędu Miasta.

stopka strony