Organizacje

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Gdańsk, Polska

Plac Solidarności 1, 80-863

tel.: 58 772 42 18
email: gdansk@wolontariatgdansk.pl
www: https://wolontariatgdansk.pl

Celem stowarzyszenie jest upowszechnianie idei wolontariatu oraz wspieranie wolontariuszy. Organizacja prowadzi Gdańskie Centrum Wolontariatu, w ramach którego pośredniczy między organizacjami pozarządowymi i instytucjami potrzebującymi wolontariuszy. Centrum prowadzi również od 2013 roku Fundusz Seniora Gdańska, który wspiera finansowo inicjatywy społeczne  seniorów oraz wolontariat sportowy (wspiera duże imprezy sportowe).

Organizacja posiada akredytację umożliwiającą jej  realizowanie międzynarodowych projektów w ramach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

stopka strony