Organizacje

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

Kielce, Polska

ul. Żeromskiego 36, 25-370

tel.: 41 362 14 12
email: kontakt@centrumwolontariatu.eu
www: http://centrumwolontariatu.eu

Organizacja pozarządowa, współpracuje z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i placówki kulturalne, opiekuńcze, społeczne, sportowe, studenckie, ekologiczne. 

Organizuje szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy woluntarystycznej. Bierze udział w działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności.

W siedzibie Centrum mieści się jedyny w Polsce oddział biblioteki Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.


stopka strony