Organizacje

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód-Zachód"

Płock, Polska

Dworcowa 2, 09-402

tel.: 24 364 08 99
email: srwz@poczta.fm
www: http://rswz.pl

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" działa od kwietnia 2004 roku. Pracuje na rzecz polepszenia warunków bytowych dzieci i młodzieży mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zajmuje się sprawami repatriacji rodzin z Rosji i byłych republik radzieckich do Polski (załatwianie spraw lokalowych, wystąpienie o przyznanie obywatelstwa polskiego w imieniu tych osób, itp sprawy).

stopka strony