Organizacje

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

Rzeszów, Polska

aleja Łukasza Cieplińskiego 4/102, 35-010

tel.: +48 731 638 957
email: rodm@rodm-rzeszow.pl
www: http://www.rodm-rzeszow.pl/

Punkt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie zapewnienia dostępu do zasobów informacyjnych Ministerstwa. Dodatkowo Ośrodek korzysta ze szkoleń i wsparcia merytorycznego Ministerstwa. Osoby zainteresowane kwestiami dotyczącymi polskiej polityki zagranicznej mogą korzystać z pomocy Ośrodka w znalezieniu odpowiednich informacji.
W pobliżu biura znajdzie się czytelnia międzynarodowa RODM, w której potencjalni klienci mogą przeglądać uzyskane materiały, jak i wypożyczone z czytelni publikacje, możliwe jest również skorzystanie z bezprzewodowego szerokopasmowego Internetu.

Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE.

stopka strony