Organizacje

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Lublin, Polska

ul. 1 maja 13/4, 20-410

tel.: 81 532-64-40
email: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl/

Regionalny Ośrodek FRDL od początku swojego istnienia realizuje podstawową misję Fundacji, polegającą na wspieraniu merytorycznym i organizacyjnym samorządów województwa lubelskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką podnosi kwalifikacje pracowników administracji samorządowej oraz Radnych. Prowadzi również szkolenia dla Przedsiębiorców.

 

stopka strony