Organizacje

Ruch Światło-Życie

Krościenko, Polska

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450

tel.: 18 262 32 35
email: KopiaGorka@oaza.org.pl
www: http://www.oaza.pl

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła Katolickiego według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

stopka strony