Organizacje

Rzecznik finansowy

Warszawa,

ul. Nowogrodzka 47A, 00-695

tel.: +48 22 333 73 26/27
email: biuro@rf.gov.pl
www: https://rf.gov.pl/

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

stopka strony