Organizacje

Rzecznik Praw Studenta

Warszawa, Polska

ul. Bracka 18/16, 00-028

tel.: 506 188 880
email: sekretariat@psrp.org.pl
www: https://www.psrp.org.pl/dla-studentow/rzecznik-praw-studenta/

Rzecznik interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów w uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

stopka strony