Organizacje

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Rzeszów, Polska

ul. Szopena 51, 35-959

tel.: +48 17 86-76-200
email: info@rarr.rzeszow.pl
www: http://www.rarr.rzeszow.pl/

Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych. 

Obszarem działania RARR S.A. jest jednak nie tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy.

 

stopka strony