Organizacje

Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Rzeszów, Polska

ul. Warszawska 5/7, 35-205

tel.: 17 852 89 43
email: biuro@rcop.rzeszow.pl

Działalność RCOP skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i mających siedzibę na terenie miasta Rzeszowa z powiatu rzeszowskiego (ziemskiego) działających w sferze pożytku publicznego. Z oferty RCOP mogą korzystać również organizacje nie mające siedziby w Rzeszowie lub powiecie rzeszowskim, lecz działające na rzecz mieszkańców miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego (ziemskiego). Projekt powstał z myślą o utworzeniu miejsca, w którym grupy inicjatywne, nowo powstałe organizacje oraz te, które z różnych przyczyn sobie nie radzą z działalnością znajdą wsparcie i pomoc.

Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "AKTA", przy finansowym wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Rzeszów.


stopka strony