Organizacje

Salezjański Ruch Troski o Młodzież SALTROM

Kraków, Polska

ul. Różana 5, 30-305

tel.: 12 269 30 00, 12 269 31 10
email: saltrom@saltrom.krakow.pl
www: http://www.saltrom.krakow.pl/

Organizacja pracuje z młodzieżą wywodzącą się ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, patologicznych i zagrożonych uzależnieniami. Pomaga młodym ludziom w odnalezieniu własnej drogi oraz w dalszym rozwoju. SALTROM oferuje dzieciom i młodzieży różnorodne formy rozwijania swoich zainteresowań, pomoc w nauce i w nawiązywaniu wartościowych znajomości.


stopka strony