Organizacje

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II

Zakliczyn, Polska

Grabina 11, 32-840

tel.: 14 66-53-631, 14 66-52-631
email: samarytanie@samarytanie.org.pl
www: http://www.samarytanie.org.pl

Towarzystwo niesie pomoc ludziom starym, niepełnosprawnym, samotnym, z upadłych gospodarstw rolnych. Organizacja prowadzi stacjonarny dom pomocy - Dom Pogodnej Jesieni; prowadzi akcję dożywiania dzieci; wypożycza sprzęt rehabilitacyjny; podejmuje działalność na rzecz bezrobotnych; Towarzystwo współpracuje z niemiecką organizacją Arbeiter Samariter Bund Deutschland.

stopka strony