Organizacje

SEEDS

Reykjavík, Islandia

Grettisgata 3a, 101

tel.: +354-7713300
www: https://www.seeds.is/

SEEDS ściśle współpracuje ze społecznościami lokalnymi, władzami lokalnymi, osobami prywatnymi i innymi islandzkimi stowarzyszeniami zarówno w celu rozwijania projektów partnerskich, mających na celu zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb, jak i w celu udzielenia istotnej pomocy inicjatywom już istniejącym. Projekty są zaprojektowane tak, aby były korzystne dla wszystkich zaangażowanych: wolontariuszy, lokalnych społeczności goszczących i całej Islandii.


stopka strony