Organizacje

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, Polska

Kuśnierska 12b, 70-536

tel.: 91 42 10 292
email: sdsmszczecin@eurodesk.eu
www: http://www.mlodziez.wzp.pl

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego działa przy Urzędzie Marszałkowskim. Promuje ideę samorządności i aktywności społecznej młodzieży z woj. zachodniopomorskiego. Angażuje młodych ludzi w projekty, akcje i wolontariat - krajowy i międzynarodowy. Sekretariat organizuje inicjatywy lokalne (Demokracja w Praktyce), unijne (Europejski Tydzień Młodzieży) i międzynarodowe - najczęściej z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego.

Co robimy:
- odpowiadamy na pytania,
- pomagamy w poszukiwaniu partnerów i pozyskiwaniu funduszy,
- organizujemy spotkania informacyjne dla młodzieży (w Szczecinie i w regionie),
- oferujemy wsparcie merytoryczne przy realizacji projektów,
- prowadzimy warsztaty dla samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad miast,
- wspieramy merytorycznie inicjatywy lokalne organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych.
 

stopka strony