Organizacje

Semper Avanti

Wrocław, Polska

pl. Św. Macieja 5, 50-244

tel.: 71 758 50 52
email: info@semperavanti.org
www: http://semperavanti.org/

Działania Stowarzyszenia podzielone są na trzy segmenty:
1) Młodzież i demokracja – buduje zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomaga im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne.
Działania:
- inicjuje powstawanie i wspiera rady młodzieżowe,
- organizuje lokalne oraz międzynarodowe seminaria i symulacje prac parlamentu europejskiego, rad miejskich itp.
- przygotowuje i prowadzi konferencje lokalne i międzynarodowe dotyczące polityki młodzieżowej.

2) Młodzież i rynek pracy – aktywnie wspiera młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.
Działania:
– przygotowuje i realizuje projekty staży zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych.
– dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, umożliwia młodzieży wymianę doświadczeń podczas konferencji i warsztatów.
– działa na rzecz podniesienia rangi edukacji pozaformalnej w Polsce.

3) Młodzież i tolerancja – ważnym elementem działalności jest wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Promuje ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi.
Działania:
– organizuje warsztaty dla młodzieży.
– tworzy projekty międzynarodowe, w tym wymiany, szkolenia,
– zajmuje się wysyłaniem polskich wolontariuszy za granicę i goszczeniem wolontariuszy z zagranicy w Polsce.

stopka strony