Organizacje

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Technologii Eksploatacji

Radom, Polska

K. Pułaskiego 6/10, 26-600

tel.: 48 364 42 41
email: instytut@itee.radom.pl
www: https://www.itee.radom.pl

Instytut jest czołową europejską jednostką badawczą, która opracowuje nowe systemy technologiczne oraz zaawansowaną aparaturę badawczą służącą rozwojowi gospodarczemu. Organizacja prowadzi wydawnictwo naukowe oraz działa w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

stopka strony