Organizacje

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Warszawa, Polska

Szpitalna 5 lok. 5, 00-031

tel.: 22 828 91 28
email: biuro@siecsplot.pl
www: http://siecsplot.pl

Celem organizacji jest zwiększanie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji pozarządowych, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacji pozarządowych. Ośrodki prowadzą swoje działania przede wszystkim na obszarze swoich regionów. Podstawą działania jest edukacja, zbieranie i dystrybucja informacji, prowadzenie poradnictwa i konsultacji, organizowanie szkoleń.


stopka strony