Organizacje

Śląska Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym, Wykluczonym Społecznie i Ich Rodzinom "Q Zmianie"

Piekary Śląskie, Polska

Biskupa Nankera 192ii/14, 41-949


email: fundacjaqzmianie@gmail.com

Fundacja pomaga osobom uzależnionym, zapobiega wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin oraz edukuje w zakresie profilaktyki uzależnień. Przeciwdziała uzależnieniu od alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych, propaguje ideę elastyczności psychologicznej, akceptacji i aktywizacji społecznej. 

stopka strony