Organizacje

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Katowice, Polska

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950

tel.: 32 209 08 63/65
email: slaska@ohp.pl
www: http://www.slaska.ohp.pl

Komenda realizuje zadania dot. zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodzieży oraz jej kształcenia i wychowania. Prowadzi m.in. centrum edukacji i pracy młodzieży, punkt doradztwa, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Organizacja realizuje również programy europejskie. Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE.