Organizacje

Smart Secure Networks Sp. z o.o.

Rzeszów, Polska

Szopena 51, 35-055

tel.: 7360903
email: office@ssnetworks.eu
www: https://www.ssnetworks.eu/

Smart Secure Networks posiada doświadczenie w wykorzystaniu potencjału i wiedzy dot. Internetu i Sztucznej Inteligencji do budowania rozwiązań edukacyjnych. Współpracuje ze środowiskiem edukatorów, w tym edukatorów młodzieży, ale także instytucjami badawczymi, uczelniami oraz podmiotami, gdzie młodzi ludzie mają szansę praktycznie poszerzać swoje horyzonty. Celem firmy jest także edukacja, kształcenie kadr i tworzenie nowych miejsc pracy wykorzystujących nowoczesne technologie Internetu Rzeczy i służące wdrażaniu koncepcji Przemysłu 4.0. Obszary działalności: cyberbezpieczeństwo, ochrona danych, społeczeństwo informacyjne.

stopka strony