Organizacje

SMArt - Stowarzyszenie Młodych Artystów

Wieliczka, Polska

Akacjowa 12, 32-020

tel.: +48 509 993 366
email: contact@smart-eco.pl
www: http://smart-eco.pl/

Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami - zwłaszcza z młodzieżą, poprzez warsztaty plastyczne i rzemieślnicze z wykorzystaniem upcyklingu. Organizuje festiwale, wieczory kulturalne i przedstawienia teatralne. Pracuje nad integracją lokalnej ludności, podnosząc świadomość na temat zrównoważonego rozwoju i możliwości eko pomysłów. Jest aktywne w projektach przedsiębiorczych dla młodzieży, budowaniu baz wolontariatu i promowaniu możliwości ESC.

stopka strony