Organizacje

Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju

Kudowa Zdrój, Polska

Ul. Słone 72, 57-350

tel.: 74 8662822
email: sekretariat.szkola.slone@gmail.com
www: http://szkolaslone.pl/

Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie – Zdroju, który działa na prawach szkoły publicznej. Udział w pracach stowarzyszenia daje członkom możliwość kreowania wizerunku szkół, co wynika z poczucia odpowiedzialności za tych, których kształcimy i wychowujemy dziś, by mogli dobrze żyć jutro.

stopka strony